Poistenie čelného skla

Dá sa samostatne poistiť čelné sklo na Vašom vozidle?

Túto možnosť poskytujú poisťovne samostatne (bez havarijného poistenia) Nejde o pripoistenie k existujúcim poistkám havarijného poistenia vozidla, ale práve naopak, je to nové a samostatné poistenie čelného skla.

Prečo si dať poistiť čelné sklo samostatne?

Väčšina z nás vodičov určite pozná problém s odleteným kameňom spod kolies pred nami idúceho vozidla, ktoré musíme zastaviť, oboznámiť vodiča a spísať správu o nehode. Viacerí z nás vieme, že nie každý je ochotný priznať škodu a spolupracovať pri riešení poistnej udalosti.

Druhý prípad, ktorý je pomerne dosť častý, je odletený kameň z oproti idúceho vozidla, kde ani nevieme, z ktorého vozidla mohol kameň odletieť. Tretí prípad nastáva, ak prídeme k vozidlu a máme rozbité čelné sklo či už pádom predmetov ( skala, strom a pod.), živlom ( víchrica , krupobitie ) alebo z dôvodu iného poškodenia skla.

Spoločnosť Autosklo Trend s.r.o  Vám veľmi rada pomôže pri poisťovaní čelného skla. Vaše otázky Vám zodpovieme telefonicky, prostredníctvom mailu i pri osobnom stretnutí.

Od roku 2013 sme partnerom spoločnosti Autosklo H&D s.r.o., ktorá sa v oblasti opravy a výmeny autoskiel pohybuje už viac ako 25 rokov.

Sme zmluvným partnerom všetkých poisťovní: AXA, Allianz, Uniqa, Kooperativa, ČSOB poisťovňa, Generali, Komunálna poisťovňa, Wustenrot, Groupama a Union.

Takisto sme partnerom aj pre operatívné leasingove spoločnosti: Lease Plane Slovakia, Business Lease, Arval, Avis, ČSOB leasing, ALD Automotive, Fraikin, VW finančné služby.

Poistenie čelného skla
Poistenie čelného skla
Poistenie čelného skla
logo-partneri-Alianz-2
Poistenie čelného skla
logo-union_partner
Poistenie čelného skla
Poistenie čelného skla
Poistenie čelného skla
logo-partneri-lease-plan
logo-partneri-business-lesae
logo-partneri-CSOB-operativny-lizing
logo-partneri-avis
logo-partneri-arval
ald_automotive_logo
logo

Výhody, ktoré Vám prináša poistenie čelného skla:

  • nemusíte mať havarijne poistené vozidlo
  • poisťuje sa vozidlo akéhokoľvek veku a typu
  • poistka kryje viac druhov rizík
  • vozidlo sa neamortizuje

Aké riziká kryje poistenie?

  • Poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla MV vzniknuté v dôsledku pôsobenia vonkajších mechanických síl, napr. stret, náraz, pád, krupobitie, výbuch a pod.
  • Poškodenie alebo zničenie poisteného čelného skla MV spôsobené úmyselným jednaním cudzej osoby, ktoré jej neprináša žiadne materiálne obohatenie.

Pri objednávke našich služieb nezabudnite prejaviť záujem o pickup servis, radi ušetríme Váš čas.

Potrebujete poistiť čelné sklo?

Spoločnosť Autosklo Trend s.r.o  Vám veľmi rada pomôže pri poisťovaní čelného skla. Vaše otázky Vám zodpovieme telefonicky, prostredníctvom mailu i pri osobnom stretnutí.